Toplumsal Duyarlılık

ANDA EĞİTİM ARAŞTIRMA YARDIMLAŞMA VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ olarak toplumsal duyarlılık adına;

  •  Köy okullarının tadilatlarının üstlenilerek yaptırılması,
  • Özellikle kırsal bölgelerde bulunan okulların kütüphanelerinin oluşturularak kitaplarının temin edilmesi,
  • Tarihi ve kültürel değerlere sahip olan eserlerin gerekli durumlarda restorasyonunun yapılarak kültür mirasımızın yaşatılmasına katkı sağlanması,
  • Çevre bilinci oluşturmak için kamplar ve doğa yürüyüşlerinin düzenlenmesi,
  • Çevre temizliğinin öneminin gerekliliği bilincinin oluşturulması,
  • Sokak hayvanlarının gözetilmesi gibi örnekleri daha da çoğaltılabilecek birçok alanda faaliyetler gösterilmektedir.