Anda Derneği Arama / Kurtarma

Arama Kurtarmada da Anda Milletinin Yanında

Türkiye; iklim yapısı ve bulunduğu coğrafya sebebiyle sel, çığ, heyelan, deprem gibi doğa olayları kaynaklı afetleri sık sık yaşayan, mal ve can kayıplarının gerçekleştiği bir ülkedir. Anda Derneği olarak; 2017 yılının ilk yarısında Arama Kurtarma birimimizi kurarak her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde, gönüllü çalışma esası ve profesyonel bir yaklaşım ile mağdur kişilere en kısa zamanda ulaşmak, yardım için gerekli koşulları sağlamak, bilinçli ve doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kaza mağdurlarına temel ilkyardım desteği, eğitimli sağlıkçılarımız tarafından baskı altında ilkyardım ve yaralı bakımı desteği sağladıktan sonra güvenli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amacıdır. Bu amaçla gerek eğitim faaliyetleri gerekse ülkemizde yaşanmış çeşitli afetlerde anlık reaksiyon alabilme kabiliyetini göstermeyi başarmıştır. Arama-kurtarma faaliyetleri özelinde dört başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar; doğada arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, su altı arama ve çığda arama kurtarmadır. Bu kapsamda AFAD tarafından akreditasyon sürecini tamamlamış sivil toplum kuruluşları arasında olmakla beraber, 900 profesyonel Arama Kurtarma gönüllü personelimizin yanı sıra 40 Arama Kurtarma eğitmen eğitimimizin 480 farklı göreve çıkarak kısa zamanda yüksek bir kurumsal hafıza kapasitesine ulaşılmıştır.