Genç Anda

Yediden Yetmişe İyiliği Yayacağız

Dernek faaliyetlerimiz mevcut olarak iş birliği çerçevesinde çalıştığımız il temsilciliklerimizden genç arkadaşlarımızın kurduğu alt kuruluşumuz olan Genç Anda’nın çalışmaları ile güçlendirilmeye ve genç nesil ’in sivil topluma katkı vermesi ile sürdürülebilir olma esası ile beslenmektedir.