Anda Derneği Aşevleri

Soframızda Yeriniz Var

Derneğimiz bünyesinde 2020 yılında Ankara’da ve Suriye Halime Ana Yetim Merkezi çatısı altında toplam 2 adet aşevi bulunmaktadır. Aşevleri günlük 1100 kişinin yemek ihtiyacını karşılamaktadır. Bugüne kadar derneğimiz bünyesinde yaklaşık iki yüz on bin yemek dağıtılmıştır. Aşevleri yurtiçinde ve yurtdışında ihtiyaç sahibi kişilerin günlük asgari yemek ihtiyaçlarına bir öğünlük katkı vermek amacıyla hizmete açılmıştır. Bağışçılar ve ihtiyaç sahipleri arasında “sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi” esası benimsenerek bağışçı ve ihtiyaç sahibi arasında köprü vazifesi görmek amacıyla görev yapmaya başlamıştır. Bu sayede derneğimiz tarafından “iyilik” aşısı yaygınlaştırılmaya devam etmektedir. Ülke sınırlarında tespit edilen diğer illerde yeni aşevleri açılarak ihtiyaca karşılık verilmesi amaçlanmaktadır.