Psiko-Sosyal Destek Grubu

Derneğimiz, insani yardım ve arama kurtarma alanlarında faal olarak görev alan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Malzemesi insan olan bu görevlerde, insan psikolojisi ve sosyal ilişkiler oldukça önem kazanmaktadır. Bu nedenle çalıştığımız alanlarda fiziksel ihtiyaçlara cevap vermek kadar psiko-sosyal destek ihtiyaçlarına da önem vermek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yardım alanımızın önemli bir bölümünü yetimler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalan çocukların geleceğini daha sağlam inşa edebilmelerine destek olmak, yaşadıkları travmaların etkilerini azaltabilmek, hayata uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak adına çeşitli çalışmalar sürdürmekteyiz. Ayrıca, derneğimizin diğer bir çalışma alanı olan arama kurtarma faaliyetlerinde hem afet ve acil duruma maruz kalan bireylere, hem de yardım görevlilerimize, psiko-sosyal destek sunabilmek önemli hedeflerimizden biri olarak görülmektedir.

Afet ve acil durumları, travma ve stres gibi olumsuz mental problemlere zemin hazırlayan faktörler olarak görmek mümkündür. Bu kapsamda, psikolojik ilk yardım eğitimleri ve alan eğitimleri  güçlendirdiğimiz ekibimizin sahada daha sağlıklı çalışmalar yapabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu amaçlarla faaliyet alanlarımızda, yapılacak programlar  öncesi ve sonrası gönüllülerimize ve  alan çalışanlarımıza gerek eğitimler gerekse destek çalışmaları  verilerek güçlü bir yapının kurulması psiko-sosyal destek grubunun yegane amaçlarından biri niteliğindedir.

Dahası, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı,  sosyolog gibi alanlarında uzman kişilerden oluşan bir psiko-sosyal destek grubu kurulmuştur. Bu temelde ise grubun alanda yapacağı çalışmalarda yetkinlik sağlayabileceği eğitimleri alabilmeleri sağlanacaktır. Bu nedenle üniversiteler, alan uzmanları , AFAD ve Kızılay gibi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve eğitim çalışmaları yapılacaktır/yapılmaktadır.

Koordinatör
Ferah ELMAS