Hakkımızda

Hikayemiz

Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği 2014 yılında Suriye’de başlayan insani yardım faaliyetlerine 2016 yılında binlerce gönüllüsünün de desteği ile resmi bir kimlik kazandırarak “Anda Kardeşe Vefa” ismi ile dernekleşmiştir. Kısa ismi Anda olan ve ismiyle müsemma olan derneğimiz varoluşunun merkezine “vefa”yı koymuştur. Zira Anda kelimesine bakıldığında eski Türkçede “kan kardeş” anlamı taşıdığı görülmektedir. Kardeşliğin yolu, insan olmaktan; insan olmanın yolu “vefa”lı olmaktan geçmektedir.

Anda Kardeşe Vefa Eğitim Araştırma Yardımlaşma Derneği 2021 yılında yapılan tüzük değişikliği ile isim değişikliği yaparak Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ismi ile faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir. Anda Derneği’nin genel merkezi Ankara’da olup Türkiye’de 31 il temsilciliği aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası insani yardım faaliyetlerini kâr amacı gütmeden yürütmektedir. 2 Kasım 2022 yılında Kamu Yararına Çalışır Dernekler Statüsü kazanmış olan Anda Derneği, kuruluşundan bu yana insani yardım faaliyetleri ile Suriye, Afrika, Afganistan, Irak, Moğolistan, Makedonya, Ukrayna, Azerbaycan, Pakistan, Filistin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada arama kurtarma, kriz çözümü, acil yardım gibi sorunların çözümü için faaliyetlerini gerçekleştirmekte; ihtiyaç sahibi olan mağdur, mazlum bireylere ulaşarak yaraları sarmaktadır.

Anda savaş, afet gibi nedenlerle büyük yıkıma uğrayan coğrafyalarda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üreterek bölgenin kalkınmasına destek sağlamak derneğin misyonları arasındadır. Bölgelerdeki sürdürülebilir faaliyetleri arasında aşevi, yetimhane, su kuyusu bulunmakta; sürekli olan faaliyetleri arasında kurban organizasyonları, ramazan ve bayram organizasyonları, gıda ve hijyen paketi dağıtımı, kışlık kıyafet ve yakacak dağıtımı gibi faaliyetleri bulunmaktadır.
Anda Suriye’de Elbab Kabbasin ve Afrin Meryemin bölgelerinde Halime Ana ve Tenzile Ana isimleriyle 2 yetim ve kültür merkezi, Afganistan Şibirgan’da Muhsin Yazıcıoğlu ismi ile 1 yetimhane ve Serapul’da Türk Afgan Kardeşlik Eğitim Merkezi (TAKEM) ile savaş mağduru çocuklara kucak açmakta, yuva olmaktadır. Bu yetimhanelerimiz ile dezavantajlı çocukların savaş sonrası sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için sosyal rehabilite hizmetleri, Türkçe dersleri ve futbol, tekvando gibi spor dallarında eğitimler verilmektedir. Yine Suriye bölgesinde gençlere ve kadınlara yönelik mesleki ve kültürel faaliyetlerde sürdürülmektedir. Yetimhanelerimizin yanında Ankara’da ve Suriye’de aşevimiz bulunmakta olup haftanın her günü hizmet vermekteyiz. Suriye’de işbirliklerimiz ile hizmet verdiğimiz sağlık ocağı bulunmakta ve bölgede sağlık hizmeti vermektedir. Afrika ve Afganistan’da su kuyusu faaliyetleri göstererek dezavantajlı coğrafyalarda yaşayan bireylerin en önemli ihtiyacı olan temiz suya ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Anda insani yardım faaliyetlerinin yanında 2017 yılının ilk yarısında Arama Kurtarma birimini kurarak her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde, gönüllü çalışma esası ve profesyonel bir yaklaşım ile mağdur kişilere en kısa zamanda ulaşmak, yardım için gerekli koşulları sağlamak, bilinçli ve doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak umut olmaktadır. Anda Arama Kurtarma AFAD ile tüm akreditasyonlarını tamamlamış olup Kentsel Arama Kurtarma alanında 3 yıldıza sahiptir. Anda Arama Kurtarma ekibi hem ulusal hem de uluslararası afetlerde arama kurtarma çalışmalarında seferber olmuştur. Ekiplerimiz Düzce-Kestel-Bozkurt–Sinop–Rize sel felaketinde, Manavgat-Marmaris-Köyceğiz orman yangınlarında, Elazığ, Bingöl, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde başta olmak üzere ulusal alanda; Libya sel felaketinde de uluslararası alanda arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.
Anda Derneği olarak hem insani yardım faaliyetlerinde hem de arama kurtarma çalışmalarında ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan mağdur ve mazlum her insana yardım eli uzatmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Organizasyon Şemamız

Organizasyon Şeması