Konteyner Alımı Teklif Duyurusu

ANDA Derneği olarak deprem bölgesinde kurulmak üzere konteyner alımı yapılacaktır. Fiyat teklifi vermek isteyenlerin tekliflerini en geç 22.02.2023 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar dernek genel merkezimize kapalı zarf içerisinde teslim etmelerini rica ederiz. Satın alınacak malla ilgili detayların olduğu teklif mektubunu ekten temin edebilirsiniz.

Teklif Mektubu’nun iletileceği E-mail: [email protected]

İlgili Ek

Konteyner Alımı Teklif Mektubu

Sosyal Medyada ANDA

Diğer Haberler