İnsani Diplomasi Atölyesi

İnsani Diplomasi Akademisi

Yeni Türk Dış Politikasında uygulanan “sahada ve masada güçlü diplomasi” yaklaşımının önemli bir parçasını insani diplomasi faaliyetleri oluşturmaktadır. Buradan hareketle ANDA Kardeşe Vefa Derneği olarak insani diplomasinin kavramsal çerçevesini, Türkiye’nin ve uluslararası aktörlerin insani diplomasi uygulamalarını ve faaliyetlerimizin insani diplomasi noktasındaki etkinliğini tartışacağımız her birisi iki saat sürecek dört haftalık çevrim içi eğitim uygulanacaktır.

– I. HAFTA (05.12.2020): İnsani diplomasi kavramının dünü, bugünü ve geleceği
– II. HAFTA (12.12.2020): Türk Dış Politikasında insani diplomasi ve gönül coğrafyalarındaki faaliyetler,
– III. HAFTA (19.12.2020): Uluslararası aktörlerin insani diplomasi faaliyetleri (ABD, Çin ve Avrupa Birliği)
– IV. HAFTA (26.12.2020): İnsani diplomasi bağlamında ANDA’nın saha faaliyetleri

Saat:19.30-21.30
Not: Programımız sertifikalıdır ve derslerin tamamına katılım zorunludur.

Programa katılmak için TIKLAYINIZ….

Sosyal Medyada ANDA

Diğer Haberler