ANDA Derneği olarak yürüteceğimiz STK’lar İçin Afet Bilinci ve İlk Yardım Eğitimi, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.
Projemiz 2021 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Afet Eğitim Yılı çerçevesinde “Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci ve İlk Yardım Eğitimi” olarak verilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda önceden belirlenen 7 ilde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları adına katılan gönüllü, çalışan veya üyelerine verilerek, afet ve ilk yardım gerektiren durumlarda yapılması gerekenleri içeren kapsamlı bir eğitim olacaktır. Bu iller şu şekildedir; Ankara, İstanbul, Bursa, Sivas, Erzincan, Elazığ, Tunceli’dir.