Derneğimizin faaliyetleri insan ile iç içe ve bağlantılıdır. İnsan ise doğanın bir parçası olduğundan; doğayı, iklimi, çevreyi ve küresel gereklilikleri korumak da nihai bir görevimizdir. Bu bağlamda yapacağımız etkinlikler doğa, iklim ve çevre dostu olduğu gibi; onları korumaya, sebep olduğumuz olumsuz etkiyi en aza indirmeye ve insanları bu alanda bilinçlendirmeye yönelik olacaktır.

Derneğimizin İklim ve Afet Eylem Grubu, ‘Birleşmiş Milletler’in Küresel Amaçları’ doğrultusunda; iklim değişikliği azalımı, iklim değişikliği uyumu, etkinin azalması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın, insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi maddelerini benimser. Bu alanda yapılacak çalışmalar öncelikle kadınları, çocukları, gençleri, dışlanmış ve kırılgan grupları, sonrasında tüm halkı ve insanlığı kapsar.

Derneğimiz afet çalışmaları yürütmektedir fakat afetler bir sebep değil, sonuçtur. İklim değişikliği ise zamanla afetin gerçekleşmesinde etkili olan önemli bir sebeptir. Örneğin; iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık artışı uzun vadede kuraklığa sebep olacaktır. Buradaki önemli bağlam sebep-sonuç ilişkisini kavramak ve müdahaleleri daha bilinçli gerçekleştirmektir. İklim değişikliğine uyum çalışmaları afet risklerini azaltmaya ve afet risklerini azaltma çalışmaları iklim değişikliğine uyuma katkıda bulunacaktır. Bu sebepten dolayı iklim ve afeti birbirinden bağımsız değil birbiriyle iç içe kabul edilir.

Yapılacak çalışmalar; insanın bir parçası olduğu doğayla uyumlu yaşamasını sağlamayı amaçlamaktadır. İklim değişikliği, küreselleşme ve afet gibi hassas, geleceğimizi doğrudan etkileyen durumlar karşısında bilinçli olabilmeyi ve bu durumları iyileştirmeye yönelik eylem planları oluşturmayı hedeflenmektedir.

Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için bu alanla ilgilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden iklim ve afet eylem grubu kurulmuştur. Grubun alanda yapacağı çalışmalarda yetkinlik sağlayabileceği eğitimleri alabilmeleri sağlanacaktır. Bu nedenle üniversiteler, yerel yönetimler, alan uzmanları, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve eğitim çalışmaları yapılacaktır/yapılmaktadır.

Koordinatör

Rümeysa Yağmur Saçan