Sayın Katılımcımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işbu form aracılığı ile sizlerden alınan ad soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu, cinsiyet, yaş, meslek, adres, kurs başlama tarihi ve bitiş tarihine ilişkin veriler, Anda Kardeşe Vefa Eğitim Araştırma Ve Yardımlaşma Derneği tarafından siz katılımcılara eğitim verilmesi, sizlerle aramızda kurulacak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim esnasında oluşabilecek acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, dernek içi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, eğitim sertifikalarının oluşturulması gibi amaçlar doğrultusunda, derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,            bir hakkın tesis edilebilmesi veya kullanılabilmesi için veri işlemenin zorunlu olması gibi hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Verileriniz işbu form aracılığı ile toplanır ve işbu aydınlatma ve taahhütte verdiğiniz onaylar veri tabanımızda zaman damgalı olarak 1 yıl süre ile saklanır. Verileriniz dernek bünyesi dışında, eğitimin türüne göre gerekli hallerde akredite kuruluşumuz AFAD’a, ilk yardım eğitimlerinde il sağlık müdürlüğüne ve kanundan kaynaklı hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://anda.org.tr/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Hacettepe Mah. Kestane Cad. No:17 Altındağ ANKARA adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@anda.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

(Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Anda Kardeşe Vefa Eğitim Araştırma Ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanmıştır.) 

 

Anda Kardeşe Vefa Derneği, katılacağınız eğitimler esnasında diğer katılımcıların verileri bakımından herhangi bir ihlal gerçekleştirmeniz halinde sorumluluk kabul etmeyecektir. Diğer katılımcıların verilerini öğrenmeniz halinde veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olduğunuzu bilerek verileri 6698 sayılı Kanununa uygun işleyeceğinizi kabul edersiniz.

 

Anda vereceği eğitim kapsamında oluşacak sağlık riskleri konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Eğitim katılımlarından önce sizlerden herhangi bir sağlık verisi talep etmez. Bu sebeple oluşabilecek riskler bakımından kişi kendi sorumluluğunu bilir ve riskleri kabul eder.

İşbu aydınlatma metni ve taahhüt metnini okudum, anladım, kabul ediyorum.