Derneğimiz, insani yardım ve arama kurtarma alanlarında faal olarak görev alan bir STK’dır. Malzemesi insan olan bu görevlerde, insan psikolojisi ve sosyal ilişkiler önem kazanmaktadır. Bu nedenle çalıştığımız alanlarda fiziksel ihtiyaçlara cevap vermek kadar psiko-sosyal destek ihtiyaçlarına da önem vermekteyiz.

Yardım alanımızın önemli bir bölümünü yetimler oluşturmaktadır. Savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalan çocukların geleceğini daha sağlam inşa edebilmelerine destek olmak, yaşadıkları travmaların etkilerini azaltabilmek, hayata uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak adına çeşitli çalışmalar yapmaktayız.

Derneğimizin diğer bir çalışma alanı olan arama kurtarma faaliyetlerinde hem afet ve acil duruma maruz kalan bireylere, hem de yardım görevlilerimize, psiko-sosyal destek sunabilmek hedefimizdir. Afet ve acil durumlar, travma ve stres gibi  zemin hazırlayan durumlardır. Psikolojik ilk yardım eğitimleri ve alan eğitimleri  güçlendirdiğimiz ekibimizin sahada daha sağlıklı çalışmalar yapabileceklerdir.

Bu amaçlarla faaliyet alanlarımızda, yapılacak programlar  öncesi ve sonrası gönüllülerimize ve  alan çalışanlarımıza gerek eğitimler gerekse destek çalışmaları  verilerek güçlü bir yapının kurulması psiko-sosyal destek grubunun amaçlarından biridir.

Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı,  sosyolog gibi  meslek elemanlarından oluşan bir psiko-sosyal destek grubu kurulmuştur. Grubun alanda yapacağı çalışmalarda yetkinlik sağlayabileceği eğitimleri alabilmeleri sağlanacaktır. Bu nedenle üniversiteler, alan uzmanları , Afad ve Kızılay gibi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve eğitim çalışmaları yapılacaktır/yapılmaktadır.

 

Koordinatör

Ferah ELMAS