ANDA Kardeşe Vefa Derneği olarak doğal afetler, savaş, göç vb. olumsuz şartlara maruz kalan insanların yaşadıkları salgınlar, bedensel ve ruhsal hastalıkları neticesinde ihtiyaç duydukları ilaçlar, gerekli tedavi malzemelerinin tedariki ve alanında uzman sağlık ekipleri ile birlikte hizmet vermek üzere tasarlanmış ANDA mobil sağlık tırı ile mazlum coğrafyalara ulaşılmaya çalışılmaktadır.